สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

                            

                           พิธีมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน   ชนะการแข่งขันรายการต่างๆ งานห้องสมุดมีชีวิต                        

                              งานศิลปะหัตถกรรมฯครั้งที่ 66/ ยอดนักอ่านประจำภาคเรียนที่ 2 / 2559 /ตอบปัญหาประจำสัปดาห์ 

ติดตามการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2559

สรุปการแข่งงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขต สพม.2 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

 ตัวแทนเข่งระดับ ภาค   หนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 /การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 

1.  206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.2 กลุ่ม1  สพม.2 กลุ่ม2 
2.  207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.2 กลุ่ม1  สพม.2 กลุ่ม2 
3.  625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.2 กลุ่ม1  สพม.2 กลุ่ม2 
94.  626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.2 กลุ่ม1  สพม.2 กลุ่ม2


คณะกรรมการงานห้องสมุดปีการศึกษา 2559

เข้าไปเว็บ http://www.bkk-software.co.th/ คลิกตามรูปไอคอนที่ต้องการ  แล้วใส่ รหัสตามนี้  user  และ password คือ  obec_wct

หรือเข้าไปดูขั้นตอนดังนี้ คลิกที่นี้!รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน  2558

จากการประกวดแข่งขันงานสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา 58

บริการใหม่ของห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

สืบค้นหนังสือ/จองหนังสือ ติดต่อเพื่อยืมหนังสือต่อ บริการยืม- จอง ipad air บริการจองโฮมเทียเตอร์ดูสารคดีและอื่นๆ

  พิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ตอบปัญหาประจำสัปดาห์ ปีการศึกษา 2558

                                    ยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2558 ที่มีสถิติ  ยอดเยี่ยมในการยืมหนังสือ ในแต่ละเดือน


    
                                        

                                 หัวหน้างานห้องสมุด นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี กล่าวรายงาน จุดมุ่งหมายของกิจกรรม นี้ และทำมาโดยตลอด


คลิกโหลด! วารสารห้องสมุด ปีการศึกษา2/2557  คลิกโหลด! วารสารห้องสมุด ปีการศึกษา1/2557

คลิกโหลด! วารสารห้องสมุด ปีการศึกษา1/2558   

คลิกโหลด! วารสารห้องสมุด ปีการศึกษา2/2557

สำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
ได้พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้นำร่องขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย 
เช่น วรรณกรรมเด็ก, Book Briefing, VDO เป็นต้น 
โดยเฉพาะ e-book, e-learning, คลังข้อสอบ ที่มีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยสื่อต่างๆ ทั้งหมดนี้นักวิจัยได้คัดสรรว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูล e-exam การแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
ที่ทำไว้ให้นักเรียนที่สนใจมาทดลองทำข้อสอบได้อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วก็คลิกเข้าไปในเมนูต่างๆ ของห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กันเลย.......

มารู้จักห้องสมุดโรงเรียนวชิรธรรมกันเถอะ

ภาพหนังสือมาใหม่ ปีการศึกษา 2558 จัดหามาให้บริการนักเรียน รักการอ่าน ใหม่ๆทั้งนั้น

 

หนังสือแต่ละเล่มคัดเลือกมาให้นักเรียนคณะครูได้อ่าน......จากนานมีบุ๊ค          ผลงานยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2557    

1. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6 ระดับ ภาคฯ 83.8 คะแนน

2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3 ระดับ ภาคฯ 74.33 คะแนน

*******************************************

วชิรธรรมสาธิต ช่วงปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557

1. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6 ระดับ เขตฯ ชนะเลิศ 83.2 คะแนน

2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3 ระดับ เขตฯ ชนะเลิศ 89 คะแนน

ภาพการพัฒนางานห้องสมุดและการให้บริการห้องสมุด

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมงานห้องสมุดต่างๆ โดยมีการกำหนดเป้าหมายงานอย่างชัดเจน และมีคุณภาพ
บรรยากาศการใช้คอมทัชสกรีนหนังสือบริจาคจากคุณวราภรณ์ ซอย วชิรธรรม 29
การใช้สื่อในห้องสมุดการจัดร้านหนังสือของร้านนายอินทร์และร้านใยไหม

ผลงานคะแนนการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2557

สำหรับการให้บริการหนังสือนี้เป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF ลิขสิทธฺิ์ของบริษัท บางกอกซอฟแวร์

นักเรียนสามารถขอใช้บริการได้ดังนี้

1. อุปกรณ์สำหรับการ SAVE  ไฟล์ CD-R   DVD   แฟรชไดร์  ยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกไฟล์หนังสือที่ต้องการ

2. บริการ SAVE ให้   ตามรายการหนังสือ 

3. รับบัตรบันทึกบริการและเขียนรายละเอียดและเมื่อถึงเวลาบันทึกเสร็จมารับอุปกรณ์บันทึกตามเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ในบันทึก

 

  

ห้องสมุด เว็บไซต์ห้องสมุด Online ในประเทศไทย    
Academic Library บริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ห้องสมุด ม.วลัยลักษณ์
OA one Public Libraries โดย บริษัท โอเอวัน จำกัด
ห้องสมุดไทย - แหล่งรวมความรู้เพื่อคนไทย
E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารงานห้องสมุดแห่งปี 2000
Library Service by IPST (สสวท.)
ห้องสมุดกลางโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
Electronic Library โดย ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
ห้องสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก (นโยบายรัฐเกี่ยวกับครอบครัวผู้หญิงและเด็ก, กฎหมายเด็ก, ครอบครัวศึกษา..)
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ห้องสมุดความรู้ (รวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา)
ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Asian Institute of Technology (AIT) Library
Chulalongkorn University Medical Library
ห้องสมุดสถาบันพาณิชยนาวี
Electronic Library (ของ กศน.)
WWW Virtual library
Thailand interactive map library
E-Library (หนังสือพิมพ์ พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ บ้าน กฎหมาย รถ เพื่อผู้บริโภค)
Electronic Library คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช.
John F. Kennedy Library
ห้องสมุดกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา
ห้องสมุด Unix ออนไลน์ ม.สยาม

ห้องสมุดของฉัน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ม.ศิลปากร

ห้องสมุดความรู้จากสารานุกรมไทย
ห้องสมุด Web Site ของกองทัพอากาศไทย
ห้องสมุดวิทยพัฒน์ - Witthayaphat Library (wphat.simplenet.com)
ห้องสมุดแถบเสียง
ห้องสมุดวิทยพัฒน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดเว็บไซต์ไทย
Virtual Library
สำนักหอสมุดม.ธรรมศาสตร์
CU Libary Digital
สำนักหอสมุดกลางม.กรุงเทพ
ห้องสมุดเว็บไซต์ของกองทัพอากาศ
ห้องสมุดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ห้องสมุดภาพเขียนลายไทย
ห้องสมุดม.ขอนแก่น
ห้องสมุดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
ห้องหนังสือเด็กสัญจร
ห้องสมุดรัฐสภา
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบ
ห้องสมุดสถาบันเด็ก
ห้องสมุดม.มหาสารคาม

หอสมุดแห่งชาติ
สำนักหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอสมุด คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สำนักหอสมุดม.นเรศวร
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำนักหอสมุดกลางของสถาบัน AIT
Chulalongkorn Medical Libary
สำนักห้องสมุดม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สำนักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุดนิด้า)
หอสมุดสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
Puey Ungphakorn Library
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
หอสมุดมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หอสมุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (Mulinet)
หอสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หอสมุดมานิจชุมสาย (สถาบันราชภัฎจันทรเกษม)
สำนักหอสมุดกลาง, สำนักวิทยบริการ, สถาบันวิทยบริการ

ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักหอสมุดกลาง,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักหอสมุดกลาง,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักหอสมุด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

NAiST Research Laboratory
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องสมุดความรู้

 

ข่าวการศึกษา

 

ครูบ้านนอกดอทคอม...


kroobannok.com

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

หนังสือพิมพ์-ข่าว

หนังสือพิมพ์-ข่าว

ทีวี-โทรทัศน์
นิตยสาร
จัดทำและรวบรวมโดย 9accounting.com ข่าวและหนังสือพิมพ์